facebook
Witaj na Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
grafika

::Adres

 
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
ul. Al.Niepodległości 751, Sopot

tel/fax: 58 551-26-26

SEKRETARIAT (pok.nr 6):

poniedziałek   9.00-13.00
środa             9.00-13.00
czwartek        9.00-15.00

w czasie zjazdów sob-ndz. 8:00-15:00

::AKTUALNOŚCI

 
Zmiany w systemie finansowania placówki od roku szkolnego 2018/19.

Numer konta, na które nalezy wnosić opłaty:
Bank Credit Agricole SA 

24 1940 1076 3194 9008 0000 0000 

PLAN LEKCJI

   blok 1:    8:00-9:30
   blok 2:    9:40-11:10
   blok 3:    11:20-12:50
   blok 4:    13:00-14:30

SEMESTR LETNI 2018/2019

1 ZJAZD
02 LUTEGO 2019
godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 przedsiębiorczość WOS ----- Angielski/rosyjski polski polski
9.40-11.10 matematyka geografia Angielski/rosyjski WOS polski polski
11.20-12.50 polski Angielski/rosyjski geografia polski WOS matematyka
13.00-14.30 chemia polski polski geografia matematyka -----
03 LUTEGO 2019
godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 fizyka angielski polski polski Angielski/rosyjski geografia
9.40-11.10 informatyka angielski geografia polski Angielski/rosyjski polski
11.20-12.50 biologia geografia Angielski/rosyjski WOS polski Angielski/rosyjski
13.00-14.30 biologia polski WOS Angielski/rosyjski geografia Angielski/rosyjski
2 zjazd - UWAGA ZMIANY!!!!
9 lutego 2019
godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 chemia polski WOS geografia historia ----
9.40-11.10 chemia polski WOS historia Angielski/rosyjski geografia
11.20-12.50 biologia historia Angielski/rosyjski polski WOS Angielski/rosyjski
13.00-14.30 biologia Angielski/rosyjski ------ WOS polski Angielski/rosyjski
 
10 lutego 2019
godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 fizyka WOS Angielski historia polski geografia
9.40-11.10 informatyka historia Angielski WOS polski geografia
11.20-12.50 historia Angielski/rosyjski geografia polski WOS Angielski/rosyjski
13.00-14.30 przedsiębiorczość polski WOS Angielski/rosyjski historia Angielski/rosyjski

3 zjazd

2 marca 2019

godziny semestr 1 semestr 2          semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 chemia ------ polski Angielski/rosyjski polski Angielski/rosyjski
9.40-11.10 chemia polski polski Angielski/rosyjski matematyka Angielski/rosyjski
11.20-12.50 matematyka WOS Angielski/rosyjski polski Angielski/rosyjski polski
13.00-14.30 polski Angielski WOS polski Angielski/rosyjski matematyka
 

3 marca 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 biologia historia matematyka WOS matematyka Angielski/rosyjski
9.40-11.10 biologia matematyka Angielski/rosyjski historia matematyka Angielski/rosyjski
11.20-12.50 historia WOS Angielski/rosyjski matematyka Angielski/rosyjski matematyka
13.00-14.30 matematyka Angielski WOS matematyka historia ------------
 

4 zjazd

16 marca 2019

godziny semestr 1 semestr 2          semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 polski geografia angielski historia polski WOS
9.40-11.10 historia angielski polski geografia polski WOS
11.20-12.50 biologia historia WOS polski geografia polski
13.00-14.30 biologia polski geografia WOS historia polski
 

17 marca 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 przedsiębiorczość WOS matematyka Angielski/rosyjski Angielski/rosyjski matematyka
9.40-11.10 matematyka WOS matematyka Angielski/rosyjski Angielski/rosyjski geografia
11.20-12.50 fizyka geografia WOS matematyka matematyka Angielski/rosyjski
13.00-14.30 fizyka matematyka ------- WOS geografia Angielski/rosyjski

5 zjazd

30 marca 2019

godziny semestr 1 semestr 2          semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 polski polski WOS historia geografia ----
9.40-11.10 chemia historia polski WOS polski geografia
11.20-12.50 chemia historia geografia polski WOS polski
13.00-14.30 historia ---- geografia polski WOS polski
 

 31 marca 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 ------- polski Angielski/rosyjski matematyka Angielski/rosyjski matematyka
9.40-11.10 biologia polski Angielski/rosyjski matematyka Angielski/rosyjski matematyka
11.20-12.50 biologia Angielski/rosyjski matematyka polski matematyka Angielski/rosyjski
13.00-14.30 matematyka matematyka ----- Angielski/rosyjski polski Angielski/rosyjski

6 zjazd

 13 kwietnia 2019

godziny semestr 1 semestr 2          semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 historia ----- WOS geografia polski Polski - egzamin
9.40-11.10 fizyka WOS geografia historia polski polski
11.20-12.50 informatyka historia polski polski WOS geografia
13.00-14.30 polski polski ------- WOS historia geografia

 14 kwietnia 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 biologia matematyka Angielski/rosyjski geografia WOS Angielski/rosyjski - egzamin
9.40-11.10 biologia WOS matematyka Angielski/rosyjski geografia Angielski/rosyjski
11.20-12.50 przedsiębiorczość Angielski/rosyjski matematyka WOS Angielski/rosyjski Matematyka - egzamin
13.00-14.30 chemia Angielski/rosyjski geografia matematyka matematyka --------

7 zjazd

 27 kwietnia 2019

godziny semestr 1 semestr 2          semestr 3 semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 polski polski Angielski/rosyjski geografia Angielski/rosyjskia
9.40-11.10 polski Angielski/rosyjski geografia polski Angielski/rosyjski
11.20-12.50 chemia angielski polski polski geografia
13.00-14.30 chemia geografia polski angielski polski
 

8 zjazd

11 maja 2019

godziny semestr 1 semestr 2          semestr 3 semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 historia polski polski geografia ----------
9.40-11.10 chemia historia polski polski geografia
11.20-12.50 polski matematyka geografia polski historia
13.00-14.30 polski geografia matematyka historia polski

 12 maja 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 ----------- matematyka angielski WOS angielski/rosyjski
9.40-11.10 biologia angielski WOS matematyka angielski/rosyjski
11.20-12.50 biologia angielski WOS matematyka matematyka
13.00-14.30 matematyka WOS matematyka Angielski/rosyjski ----------------

9 zjazd

1 czerwca 2019

godziny semestr 1 semestr 2          semestr 3 semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 fizyka WOS geografia -------------- polski
9.40-11.10 informatyka geografia Polski WOS polski
11.20-12.50 chemia geografia polski polski WOS
13.00-14.30 polski polski WOS geografia -----------------

 2 czerwca 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 historia matematyka WOS angielski matematyka
9.40-11.10 historia matematyka angielski WOS matematyka
11.20-12.50 matematyka historia angielski matematyka Angielski/rosyjski
13.00-14.30 matematyka angielski matematyka historia Angielski/rosyjski
 
 
 
 
 
 
 
SESJA EGZAMINACYJNA SOBOTA 15.06
 
Godziny
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
8.00-9.30
Angielski
Angielski
Angielski
Angielski
Angielski/rosyjski
9.45-11.15
Polski
Polski
Polski
Polski
polski
11.30-13.00
Przedsiębiorczość
Geografia
Geografia
Geografia
geografia
13.15-14.45
biologia
WOS
WOS
WOS
WOS
SESJA EGZAMINACYJNA SOBOTA 16.06
Godziny
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
8.00-9.30
Historia
Historia
 
Historia
historia
9.45-11.15
Matematyka
Matematyka
Matematyka
Matematyka
matematyka
11.30-13.00
WSZYSCY NAUCZYCIELE DOSTĘPNI DO EWENTUALNYCH POPRAW
13.15-14.45
RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA ZA SEMESTR LETNI 2018/2019

Jesteśmy na Google+
Google+