facebook
Witaj na Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
grafika

::Adres

 
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
ul. Al.Niepodległości 751, Sopot

tel/fax: 58 551-26-26

SEKRETARIAT (pok.nr 6):

poniedziałek   9.00-13.00
środa             9.00-13.00
czwartek        9.00-15.00

w czasie zjazdów sob-ndz. 8:00-15:00
mail: liceumzaoczne@op.pl

::AKTUALNOŚCI

 
Zmiany w systemie finansowania placówki od roku szkolnego 2018/19.

Numer konta, na które nalezy wnosić opłaty:
Bank Credit Agricole SA 

24 1940 1076 3194 9008 0000 0000 

PLAN LEKCJI

   blok 1:    8:00-9:30
   blok 2:    9:40-11:10
   blok 3:    11:20-12:50
   blok 4:    13:00-14:30

zjazd 1.

20 lutego 2021 (sobota)

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5 semestr 6T
8.00-9.30 chemia polski geografia polski matematyka
9.40-11.10 geografia polski historia polski matematyka
11.20-12.50 biologia geografia polski historia polski
13.00-14.30 fizyka --------- polski geografia polski
 

21 lutego 2021 (niedziela)

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5 semestr 6T
8.00-9.30 matematyka WOS Język angielski geografia Język angielski
9.40-11.10 geografia matematyka WOS Język angielski Język angielski
11.20-12.50 Język angielski Język angielski matematyka WOS geografia
13.00-14.30 WOS Język angielski matematyka ----------- geografia

zjazd 2.

06 marca 2021 (sobota)

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5 semestr 6T
8.00-9.30 geografia WOS Język angielski historia Język angielski
9.40-11.10 historia geografia WOS Język angielski Język angielski
11.20-12.50 Język angielski Język angielski historia WOS geografia
13.00-14.30 fizyka ------------- geografia ----------------- ---------------

 07 marca 2021 (niedziela)

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5 semestr 6T
8.00-9.30 matematyka matematyka polski geografia Polski
9.40-11.10 matematyka matematyka polski geografia polski
11.20-12.50 chemia polski matematyka polski geografia
13.00-14.30 polski ---------------- geografia polski --------------

 zjazd 3.

20 marca 2021 (sobota)

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5 semestr 6T
8.00-9.30 polski ------------ Język angielski WOS matematyka
9.40-11.10 WOS polski matematyka Język angielski matematyka
11.20-12.50 biologia WOS matematyka Matematyka polski
13.00-14.30 biologia Język angielski WOS matematyka polski

21 marca 2021 (niedziela)

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5 semestr 6T
8.00-9.30 matematyka matematyka Polski geografia --------------
9.40-11.10 matematyka matematyka polski historia geografia
11.20-12.50 historia geografia Język angielski Polski Język angielski
13.00-14.30 geografia Język angielski historia polski Język angielski

zjazd 4.

10 kwietnia 2021 (sobota)

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5 semestr 6T
8.00-9.30 chemia WOS matematyka angielski matematyka
9.40-11.10 angielski angielski matematyka WOS matematyka
11.20-12.50 matematyka matematyka angielski matematyka angielski
13.00-14.30 matematyka matematyka angielski matematyka angielski

 11 kwietnia 2021 (niedziela)

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5 semestr 6T
8.00-9.30 matematyka matematyka polski historia polski
9.40-11.10 matematyka matematyka polski historia polski
11.20-12.50 historia polski matematyka polski matematyka
13.00-14.30 polski ------------ historia polski matematyka

zjazd 5.

24 kwietnia 2021 (sobota)

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5 semestr 6T
8.00-9.30 geografia angielski WOS polski Polski - EGZAMIN
9.40-11.10 WOS angielski geografia polski Polski - EGZAMIN
11.20-12.50 biologia polski polski WOS Geografia - EGZAMIN
13.00-14.30 biologia WOS polski geografia ---------------

25 kwietnia 2021 (niedziela)

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5 semestr 6T
8.00-9.30 matematyka matematyka historia angielski Matematyka - EGZAMIN
9.40-11.10 angielski angielski matematyka historia Matematyka - EGZAMIN
11.20-12.50 fizyka historia angielski matematyka Angielski - EGZAMIN
13.00-14.30 historia -------------- angielski matematyka Angielski - EGZAMIN

 zjazd 6.

08 maja 2021

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 angielski polski WOS polski
9.40-11.10 angielski polski polski WOS
11.20-12.50 polski WOS historia geografia
13.00-14.30 WOS ------------ geografia historia
 

09 maja 2021

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 matematyka matematyka angielski matematyka
9.40-11.10 geografia angielski matematyka matematyka
11.20-12.50 biologia geografia polski angielski
13.00-14.30 biologia geografia ---------- polski

 zjazd 7

22 maja 2021

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 fizyka WOS matematyka matematyka
9.40-11.10 WOS angielski matematyka matematyka
11.20-12.50 matematyka matematyka angielski WOS
13.00-14.30 chemia -------------- WOS angielski
 

23 maja 2021 - UWAGA ZMIANA PLANU!!!

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 historia WOS angielski polski
9.40-11.10 WOS angielski historia polski
11.20-12.50 matematyka matematyka polski historia
13.00-14.30 matematyka matematyka polski -----------

 zjazd 8

12 czerwca 2021

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 FIZYKA angielski polski historia
9.40-11.10 BIOLOGIA angielski historia polski
11.20-12.50 historia polski angielski matematyka
13.00-14.30 chemia polski angielski matematyka


13 czerwca 2021

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 geografia polski polski WOS
9.40-11.10 polski geografia WOS polski
11.20-12.50 polski WOS matematyka geografia
13.00-14.30 matematyka matematyka geografia ------------

 zjazd 9

19 czerwca 2021

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 Egzamin pisemny- matematyka Egzamin pisemny - matematyka Egzamin pisemny - matematyka Egzamin pisemny - matematyka
9.40-11.10 Egzamin pisemny - angielski Egzamin pisemny - angielski Egzamin pisemny - angielski Egzamin pisemny - angielski
11.20-12.50 Egzaminy ustne biologia/fizyka/chemia      
13.00-14.30        

20 czerwca 2021

godziny semestr 2T semestr 3T semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 Egzamin pisemny-polski Egzamin pisemny-polski Egzamin pisemny-polski Egzamin pisemny-polski
9.40-11.10 Egzaminy ustne historia/WOS/geografia Egzaminy ustne /WOS/geografia Egzaminy ustne historia/WOS/geografia Egzaminy ustne historia/WOS/geografia
11.20-12.50 Egzaminy ustne historia/WOS/geografia Egzaminy ustne /WOS/geografia Egzaminy ustne historia/WOS/geografia Egzaminy ustne historia/WOS/geografia
13.00-14.30        
 
 
Jesteśmy na Google+
Google+