facebook
Witaj na Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
grafika

::Adres

 
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
ul. Al.Niepodległości 751, Sopot

tel/fax: 58 551-26-26

SEKRETARIAT (pok.nr 6):

poniedziałek   9.00-13.00
środa             9.00-13.00
czwartek        9.00-15.00

w czasie zjazdów sob-ndz. 8:00-15:00

::AKTUALNOŚCI

 
Zmiany w systemie finansowania placówki od roku szkolnego 2018/19.

Numer konta, na które nalezy wnosić opłaty:
Bank Credit Agricole SA 

24 1940 1076 3194 9008 0000 0000 

PLAN LEKCJI

   blok 1:    8:00-9:30
   blok 2:    9:40-11:10
   blok 3:    11:20-12:50
   blok 4:    13:00-14:30

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

 

1 zjazd

07 września 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 polski geografia polski matematyka historia ---------
9.40-11.10 fizyka polski matematyka historia polski geografia
11.20-12.50 informatyka historia geografia polski matematyka polski
13.00-14.30 historia ------- geografia polski matematyka polski

 

08 września 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 matematyka WOS angielski geografia ---- język angielski/rosyjski
9.40-11.10 biologia matematyka WOS angielski geografia język angielski/rosyjski
11.20-12.50 biologia język angielski geografia WOS angielski matematyka
13.00-14.30 chemia język angielski ---- WOS angielski matematyka

2 zjazd

21 września 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 historia WOS matematyka polski polski geografia
9.40-11.10 historia polski matematyka WOS polski geografia
11.20-12.50 polski historia WOS geografia matematyka polski
13.00-14.30 polski historia polski matematyka geografia ---------------

22 września 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 chemia angielski geografia WOS angielski matematyka
9.40-11.10 przedsiębiorczość angielski matematyka angielski WOS matematyka
11.20-12.50 przedsiębiorczość matematyka angielski matematyka WOS angielski/rosyjski
13.00-14.30 matematyka WOS angielski geografia matematyka angielski/rosyjski

 

3 zjazd

05 października 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 polski geografia WOS ------------ ----------------------------- polski
9.40-11.10 biologia polski angielski WOS geografia polski
11.20-12.50 biologia WOS angielski polski polski geografia
13.00-14.30 chemia WOS ------- polski angielski geografia

 

06 października 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 matematyka historia polski WOS matematyka angielski/rosyjski
9.40-11.10 historia matematyka polski matematyka WOS angielski/rosyjski
11.20-12.50 fizyka angielski matematyka historia polski matematyka
13.00-14.30 informatyka ---------------------- matematyka ------------------ historia matematyka

4 zjazd
19 października

godziny
semestr 1
semestr 2
semestr 3
semestr 4
semestr 5
semestr 6
8.00-9.30
biologia
historia
polski
polski
angielski
angielski/rosyjski
9.40-11.10
biologia
polski
angielski
historia
polski
angielski/rosyjski
11.20-12.50
polski
angielski
geografia
angielski
historia
polski
13.00-14.30
polski
---------------
geografia
angielski
historia
polski

20 października

godziny
semestr 1
semestr 2
semestr 3
semestr 4
semestr 5
semestr 6
8.00-9.30
chemia
polski
-----------------
WOS
matematyka
geografia
9.40-11.10
chemia
polski
WOS
historia
matematyka
geografia
11.20-12.50
przesiębiorczość
WOS
matematyka
polski
historia
polski
13.00-14.30
polski
historia
geografia
matematyka
WOS
polski
Jesteśmy na Google+
Google+