facebook
Witaj na Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
grafika

::Adres

 
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
ul. Al.Niepodległości 751, Sopot

tel/fax: 58 551-26-26

SEKRETARIAT (pok.nr 6):

poniedziałek   9.00-13.00
środa             9.00-13.00
czwartek        9.00-15.00

w czasie zjazdów sob-ndz. 8:00-15:00
mail: liceumzaoczne@op.pl

::AKTUALNOŚCI

 
Zmiany w systemie finansowania placówki od roku szkolnego 2018/19.

Numer konta, na które nalezy wnosić opłaty:
Bank Credit Agricole SA 

24 1940 1076 3194 9008 0000 0000 

PLAN LEKCJI

   blok 1:    8:00-9:30
   blok 2:    9:40-11:10
   blok 3:    11:20-12:50
   blok 4:    13:00-14:30

zjazd 1.

05. września 2020

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 historia --------- matematyka matematyka WOS geografia
9.40-11.10 biologia historia matematyka WOS matematyka geografia
11.20-12.50 biologia matematyka WOS historia geografia matematyka
13.00-14.30 matematyka WOS geografia -------------- historia matematyka
 

06 września 2020

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 matematyka geografia polski matematyka Angielski/rosyjski polski
9.40-11.10 przedsiębiorczość matematyka polski polski Angielski/rosyjski matematyka
11.20-12.50 polski polski matematyka geografia matematyka angielski/rosyjski
13.00-14.30 polski -------------- matematyka geografia polski angielski/rosyjski

 

 zjazd 2.

19. września 2020

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 chemia geografia matematyka WOS polski polski
9.40-11.10 przedsiębiorczość WOS matematyka matematyka polski polski
11.20-12.50 polski matematyka polski WOS geografia matematyka
13.00-14.30 matematyka polski WOS polski matematyka geografia

20. września 2020

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 fizyka historia WOS angielski matematyka Angielski/rosyjski
9.40-11.10 fizyka WOS angielski matematyka historia Angielski/rosyjski
11.20-12.50 historia angielski matematyka WOS Angielski/rosyjski matematyka
13.00-14.30 matematyka angielski -------------- historia Angielski/rosyjski matematyka

 zjazd 3.

03 października 2020

godziny
semestr 1T
semestr 2T
semestr 3
semestr 4
semestr 5T
semestr 6
8.00-9.30
historia
polski
matematyka
polski
WOS
geografia
9.40-11.10
matematyka
historia
      polski
WOS
polski
geografia
11.20-12.50
polski
matematyka
WOS
historia
geografia
polski
13.00-14.30
polski
WOS
geografia
----------------
historia
polski

04 października 2020

godziny
semestr 1T
semestr 2T
semestr 3
semestr 4
semestr 5T
semestr 6
8.00-9.30
fizyka
matematyka
angielski
matematyka
Angielski
polski
9.40-11.10
przedsiębiorczość
matematyka
angielski
polski
Angielski
matematyka
11.20-12.50
matematyka
geografia
polski
angielski
matematyka
angielski
13.00-14.30
chemia
angielski
polski
geografia
matematyka
angielski

zjazd 4. 

17 października 2020

godziny
semestr 1T
semestr 2T
semestr 3
semestr 4
semestr 5T
semestr 6
8.00-9.30
chemia
geografia
matematyka
WOS
polski
polski
9.40-11.10
przedsiębiorczość
WOS
matematyka
angielski
polski
polski
11.20-12.50
polski
matematyka
polski
angielski
WOS
geografia
13.00-14.30
matematyka
polski
WOS
polski
--------------
geografia

 18 października 2020

godziny
semestr 1T
semestr 2T
semestr 3
semestr 4
semestr 5T
semestr 6
8.00-9.30
fizyka
matematyka
geografia
matematyka
historia
Angielski
9.40-11.10
historia
geografia
matematyka
angielski
matematyka
Angielski
11.20-12.50
biologia
historia
angielski
geografia
Angielski
matematyka
13.00-14.30
biologia
angielski
---------------
historia
geografia
matematyka
Jesteśmy na Google+
Google+