facebook
Witaj na Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
grafika

::Adres

 
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
ul. Al.Niepodległości 751, Sopot

tel/fax: 58 551-26-26

SEKRETARIAT (pok.nr 6):

poniedziałek   9.00-13.00
środa             9.00-13.00
czwartek        9.00-15.00

w czasie zjazdów sob-ndz. 8:00-15:00
mail: liceumzaoczne@op.pl

::AKTUALNOŚCI

 
Zmiany w systemie finansowania placówki od roku szkolnego 2018/19.

Numer konta, na które nalezy wnosić opłaty:
Bank Credit Agricole SA 

24 1940 1076 3194 9008 0000 0000 

PLAN LEKCJI

   blok 1:    8:00-9:30
   blok 2:    9:40-11:10
   blok 3:    11:20-12:50
   blok 4:    13:00-14:30

1. zjazd - stacjonarnie

11 września 2021

godziny semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 historia ---- angielski polski
9.40-11.10 angielski historia polski matematyka
11.20-12.50 polski matematyka historia angielski
13.00-14.30 fizyka polski matematyka angielski
 

12 września 2022

godziny semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 Biologia geografia WOS angielski
9.40-11.10 geografia WOS angielski polski
11.20-12.50 WOS angielski geografia polski
13.00-14.30 chemia polski         ----- geografia
 

2 zjazd - online

25 września 2021

godziny semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 chemia angielski WOS matematyka
9.40-11.10 Biologia WOS angielski matematyka
11.20-12.50 WOS matematyka Geografia angielski
13.00-14.30 angielski ------- ----- -------
 

26 września 2021

godziny semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 fizyka matematyka historia geografia
9.40-11.10 matematyka historia geografia angielski
11.20-12.50 historia geografia matematyka angielski
13.00-14.30 geografia angielski matematyka -------------

 3. zjazd - stacjonarnie

09 października 2021 (sobota)

godziny semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 fizyka angielski WOS geografia
9.40-11.10 geografia WOS angielski matematyka
11.20-12.50 WOS geografia matematyka angielski
13.00-14.30 --------- matematyka ---------- -------------

 10 października 2021 (niedziela)

godziny semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 historia angielski WOS polski
9.40-11.10 angielski WOS historia polski
11.20-12.50 WOS historia polski angielski
13.00-14.30 --------------- polski ---------------- --------------

 4 zjazd - online

23 października 2021 (sobota)

godziny semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 chemia angielski WOS matematyka
9.40-11.10 Biologia WOS angielski matematyka
11.20-12.50 WOS matematyka Geografia angielski
13.00-14.30 --------- ------- ----- -------

 24 października 2021 (niedziela)

godziny semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 -------- matematyka historia geografia
9.40-11.10 matematyka historia geografia angielski
11.20-12.50 historia geografia matematyka angielski
13.00-14.30 fizyka angielski --------- -------------

 5 zjazd

06. listopada 2021 - sobota - stacjonarnie

godziny semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 --------- geografia WOS polski
9.40-11.10 fizyka WOS geografia matematyka
11.20-12.50 chemia WOS matematyka geografia
13.00-14.30 geografia matematyka polski ---------------

07. listopada 2021 - niedziela - stacjonarnie

godziny semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 angielski ---------- ------- polski
9.40-11.10 biologia historia polski angielski
11.20-12.50 biologia polski historia angielski
13.00-14.30 ------------- polski historia --------------

6 zjazd

20. listopada 2021 - sobota - online

godziny semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 ----------- angielski matematyka polski
9.40-11.10 chemia matematyka angielski polski
11.20-12.50 geografia matematyka polski angielski
13.00-14.30 polski ------------- --------- matematyka

21. listopada 2021 - niedziela - online

godziny semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 historia geografia WOS matematyka
9.40-11.10 WOS historia geografia matematyka
11.20-12.50 matematyka WOS historia geografia
13.00-14.30 ----------- ------------ matematyka ---------------

7 zjazd

04. grudnia 2021 – sobota – online

godziny
semestr 3
semestr 4
semestr 5
semestr 6
8.00-9.30
------
polski
geografia
matematyka
9.40-11.10
WOS
geografia
matematyka
polski
11.20-12.50
geografia
matematyka
WOS
polski
13.00-14.30
matematyka
WOS
polski
geografia

 05. grudnia 2021 – niedziela – online

godziny
semestr 3
semestr 4
semestr 5
semestr 6
8.00-9.30
historia
angielski
polski
matematyka
9.40-11.10
polski
matematyka
historia
angielski
11.20-12.50
matematyka
historia
angielski
polski
13.00-14.30
--------
polski
matematyka
----------

 Zjazd 8

18. grudnia 2021 – sobota - online

godziny
semestr 3
semestr 4
semestr 5
semestr 6
8.00-9.30
historia
angielski
polski
Matematyka - egzamin
9.40-11.10
angielski
historia
matematyka
Polski - egzamin
11.20-12.50
polski
matematyka
historia
Angielski - egzamin
13.00-14.30
matematyka
polski
----------
Angielski – egzamin ustny

 19. grudnia 2021 – niedziela - online

godziny
semestr 3
semestr 4
semestr 5
semestr 6
8.00-9.30
polski
WOS
geografia
Matematyka – egzamin ustny
9.40-11.10
matematyka
polski
WOS
Geografia – egzamin ustny
11.20-12.50
WOS
geografia
matematyka
Polski – egzamin ustny
13.00-14.30
-------
matematyka
 
-------
Jesteśmy na Google+
Google+