facebook
Witaj na Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
grafika

::Adres

 
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
ul. Al.Niepodległości 751, Sopot

tel/fax: 58 551-26-26

SEKRETARIAT (pok.nr 6):

poniedziałek   9.00-13.00
środa             9.00-13.00
czwartek        9.00-15.00

w czasie zjazdów sob-ndz. 8:00-15:00

::AKTUALNOŚCI

 
Zmiany w systemie finansowania placówki od roku szkolnego 2018/19.

Numer konta, na które nalezy wnosić opłaty:
Bank Credit Agricole SA 

24 1940 1076 3194 9008 0000 0000 

PLAN LEKCJI

   blok 1:    8:00-9:30
   blok 2:    9:40-11:10
   blok 3:    11:20-12:50
   blok 4:    13:00-14:30

4 zjazd - 

plan zajęć 13/14 października 2018  - UWAGA ZMIANY!!!!

13 października 2018
godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 biologia matematyka matematyka historia WOS polski
9.40-11.10 biologia matematyka WOS matematyka historia polski
11.20-12.50 matematyka historia WOS geografia Angielski/rosyjski matematyka
13.00-14.30 matematyka historia geografia WOS matematyka Angielski/rosyjski
 
14 października 2018
godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 Chemia polski geografia historia Angielski matematyka
9.40-11.10 chemia polski matematyka Angielski historia geografia
11.20-12.50 historia geografia WOS Angielski matematyka polski
13.00-14.30 przedsiębiorczość historia -------- WOS polski -----------

 27/28 października 2018 - Zmiany!!!!

27 października 2018
godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 biologia Angielski/rosyjski rosyjski historia matematyka geografia
9.40-11.10 biologia historia Angielski/
rosyjski
Angielski/
rosyjski
geografia matematyka
11.20-12.50 fizyka geografia Angielski/rosyjski matematyka historia Angielski/
rosyjski
13.00-14.30 fizyka ------- matematyka geografia Angielski/rosyjski --------------
 
28 października 2018
godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 chemia matematyka angielski polski ----- Angielski/rosyjski
9.40-11.10 chemia matematyka angielski polski historia Angielski/rosyjski
11.20-12.50 matematyka Angielski/rosyjski polski historia Angielski/rosyjski matematyka
13.00-14.30 matematyka Angielski/rosyjski polski polski Angielski/rosyjski ---------

 

6 zjazd

17 listopada 2018

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30  
polski
 
Angielski/rosyjski
 
geografia
 
historia
 
polski
 
Angielski/rosyjski
9.40-11.10  
polski
 
historia
 
Angielski/rosyjski
 
geografia
 
polski
 
Angielski/rosyjski
11.20-12.50  
historia
 
matematyka
 
polski
 
Angielski/rosyjski
 
geografia
 
polski
13.00-14.30  
historia
 
polski
 
matematyka
 
polski
 
Angielski/rosyjski
 
geografia
 

18 listopada 2018

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 matematyka polski WOS polski  
geografia
matematyka
9.40-11.10 matematyka WOS polski matematyka polski geografia
11.20-12.50 przedsiębiorczość matematyka polski WOS matematyka polski
13.00-14.30 polski  
geografia
matematyka WOS matematyka polski

7 zjazd

1 grudnia 2018

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 J polski j. polski matematyka historia WOS geografia
9.40-11.10 matematyka j. polski j. polski historia WOS geografia
11.20-12.50 informatyka matematyka WOS j. polski historia j. polski
13.00-14.30 informatyka WOS matematyka J. polski historia j. polski
  

2 grudnia 2018

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 przedsiębiorczość Angielski/rosyjski matematyka Angielski/rosyjski j. polski matematyka
9.40-11.10 matematyka Angielski/rosyjski geografia Angielski/rosyjski j. polski matematyka
11.20-12.50 biologia matematyka Angielski/rosyjski matematyka geografia Angielski/rosyjski
13.00-14.30 biologia geografia Angielski/rosyjski matematyka Angielski/rosyjski -----
 

8 zjazd

15 grudnia 2018

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 j. polski Angielski/rosyjski matematyka geografia Angielski/rosyjski Egzamin j. polski
9.40-11.10 j. polski Angielski/rosyjski matematyka Angielski/rosyjski geografia j. polski
11.20-12.50 przedsiębiorczość matematyka Angielski/rosyjski j. polski j. polski Angielski/rosyjski
13.00-14.30 matematyka j. polski Angielski/rosyjski j. polski ------ geografia
 

16 grudnia 2018

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6
8.00-9.30 chemia WOS j. polski historia j. angielski/j. rosyjski Egzamin matematyka
9.40-11.10 fizyka j. polski j. polski historia WOS Egzamin j. angielski/j. rosyjski
11.20-12.50 fizyka historia WOS j. polski j. polski j. angielski/j.rosyjski
13.00-14.30  

Rada pedagogiczna

------

 
9 zjazd
12 stycznia 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 polski matematyka geografia WOS polski
9.40-11.10 przedsiębiorczość WOS matematyka polski polski
11.20-12.50 matematyka polski polski geografia matematyka
13.00-14.30 matematyka polski polski matematyka geografia

 
13 stycznia 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 biologia Angielski/rosyjski polski Angielski/rosyjski matematyka
9.40-11.10 biologia Angielski/rosyjski matematyka Angielski/rosyjski matematyka
11.20-12.50 fizyka matematyka Angielski/rosyjski matematyka Angielski/rosyjski
13.00-14.30 informatyka matematyka Angielski/rosyjski matematyka Angielski/rosyjski

 
10 zjazd
19 stycznia 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 Polski - egzamin Polski - egzamin Polski - egzamin Polski - egzamin Polski - egzamin
9.40-11.10 historia Angielski/rosyjski - egzamin Matematyka - egzamin Angielski/rosyjski - egzamin polski
11.20-12.50 Matematyka - egzamin Matematyka - egzamin Angielski/rosyjski - egzamin historia Angielski/rosyjski - egzamin
13.00-14.30 chemia matematyka Angielski/rosyjski Angielski/rosyjski historia

 
20 stycznia 2019

godziny semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5
8.00-9.30 historia WOS matematyka geografia Matematyka - egzamin
9.40-11.10 przedsiębiorczość historia matematyka WOS matematyka
11.20-12.50 biologia matematyka WOS Matematyka - egzamin geografia
13.00-14.30 biologia matematyka geografia matematyka WOS
 

 
Jesteśmy na Google+
Google+