facebook
Witaj na Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
grafika
 • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące - od środka
 • Książki dydaktyczne

::Adres

 
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
ul. Al.Niepodległości 751, Sopot

tel/fax: 58 551-26-26

SEKRETARIAT (pok.nr 6):

poniedziałek   9.00-13.00
środa             9.00-13.00
czwartek        9.00-15.00

w czasie zjazdów sob-ndz. 8:00-15:00
mail: liceumzaoczne@op.pl

::AKTUALNOŚCI

 
Zmiany w systemie finansowania placówki od roku szkolnego 2018/19.

Numer konta, na które nalezy wnosić opłaty:
Bank Credit Agricole SA 

24 1940 1076 3194 9008 0000 0000 

Liceum zaoczne dla dorosłych

NABÓR NA WSZYSTKIE SEMESTRY


UWAGA!!
DO KOŃCA LUTEGO 2021 TRWAJĄ ZAPISY NA SEMESTR PIERWSZY ORAZ UZUPEŁNIAJĄCO NA WSZYSTKIE SEMESTRY!!!
ZAPRASZAMY DO NAUKI W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE!

więcej

ZMIANY W EGZAMINACH MATURALNYCH


Szanowni Państwo,
ze względu na podpisane przez MEiN Rozporządzenie dotyczące zmian dotyczących wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym, prosimy pobrać ze strony CKE nowy druk deklaracji maturalnej, którą - uzupełnioną - nalezy dostarczyć do sekretariatu szkoły nie później niż 07.02.2021, a także zapoznać się z zatwierdzonymi zmianami https://cke.gov.pl/informacja-o-egzaminach-w-styczniu/ 
fragment zapisów: 
1. UCZĘ SIĘ W OSTATNIEJ KLASIE LICEUM/TECHNIKUM. CHCĘ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO W MAJU 2021 R. ZŁOŻYŁEM(-ŁAM) JUŻ DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ PRZED 30 WRZEŚNIA 2020 R. CZY MUSZĘ ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ OSTATECZNĄ?
To zależy od tego, czy chcesz coś w deklaracji wstępnej zmienić.
Nie musisz składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie chcesz wprowadzić żadnej innej zmiany – Twoja wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.
Musisz złożyć deklarację ostateczną, jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów dodatkowych, które zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej musisz nanieść zmiany, potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć deklarację do dyrektora szkoły. Możesz też złożyć nową deklarację – formularz jest dostępny tutaj. "
Dyrekcja Liceum Zaocznego

więcej

ODBIÓR ŚWIADECTW - SEMESTR 6


Szanowni Państwo,
świadectwa można odbierać indywidualnie w godzinach pracy sekretariatu Szkoły, a w tym tygodniu, wyjątkowo również w piątek 15.01.2021 w godzinach 9.00-14.00.
 
Dyrekcja

więcej

Zmiana terminu zajęć


Szanowni Państwo, 
zajęcia z 9 - 10 stycznia 2021 zostają przeniesione na termin 2 - 3 stycznia 2021. 
Uzasadnieniem decyzji jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2020 o zmianie terminów ferii zimowych dla całego kraju i przeniesienie ich na jeden wspólny termin od 4 stycznia 2021 do 17 stycznia 2021. 
 
Jeśli po feriach Ministerstwo zdecyduje o powrocie do stacjonarnego trybu nauczania, zajęcia przewidziane w terminie 23 - 24 stycznia 2021  - egzaminy dla wszystkich semestrów, odbędą się w szkole. 

więcej

Egzaminy i prace kontrolne


Szanowni Państwo, 
Egzaminy dla semestru VI odbędą się w terminie 12 - 13 grudnia poprzez platformę Microsoft Teams. 
Prace kontrolne dla wszystkich semestrów nauczyciele dodadzą dla Państwa w zakładce Pliki. 
 
Obecność na egzaminach oraz oddanie uzupełnionych prac kontrolnych jest warunkiem otrzymania promocji na kolejny semestr. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć, który znajduję się na stronie internetowej w zkładce "Plan Zajęć"

więcej

Intrukcja Teams


Szanowni Państwo, 
w dniach od 13 do 16 listopada otrzymali Państwo wiadomości mailowe z danymi do logowania tj. loginem oraz hasłem do platformy Microsoft Teams. Nadawcą tych wiadomości był system MICROSOFT a nie LiceumZaoczne - wiadomości były generowane automatycznie. Prosimy więc sprawdzić w skrzynce odbiorczej lub wiadomościach usuniętych wiadomości otrzymane od Microsoft.
Hasła, które Państwo otrzymaliście są w 100% poprawne - są one generowane automatycznie przez system Microsoft, nie ustawiamy je dla Państwa. Jeśli macie Państwo problem z zalogowaniem najprawdopodobniej macie Państwo konto na Microsoft np. utworzone na potrzeby konfigurowania komputera. 
INSTRUKCJA LOGOWANIA
1. Pobierz aplikację Microsoft Teams na komputer lub telefon (poniżej link do wersji na komputer / laptop). Wersja na użądzenia mobilne dostępna będzie w zależności od systemu operacyjnego IOS / Android w sklepie lub AppStore
  https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/log-in
2. Zaloguj się używając otrzymanego logina oraz hasła tymczasowego 
login zawsze dla wszystkich użytkowników Teams naszej szkoły jest ustawiony domyślnie jako
imięnazwisko@liceum-zaoczne.sopot.pl
Hasła tymczasowe składają się z trzech pierwszych liter oraz czterech cyfr np. Qwe1234
3. Zmień hasło tymczasowe na własne - system wymaga utworzenia hasła z dużymi znakami oraz znakami specjalnymi tj. !@#$
4. W systuacji, w której system wymusza potwierdzenie tożsamości oraz podania nr telefonu, na dole ekranu po prawej stronie NACIŚNIJ OPCJĘ - POMIŃ 
5. GOTOWE - dołącz do zajęć 
Jeśli nie mogą Państwo zalogować się przy użyciu hasła tymczasowego z powodu wyżej opisanego, najczęstrzego problemu jakim jest posiadanie wcześniejszego konta Microsoft zaloguj się do programu Microsoft i skonfiguruj konto poprzez stronę portal.office.com   i postępuj zgodnie z powyższą instrukcją. 
 
Jeśli nie macie Państwo loginu i hasła tymczasowego ponieważ mail systemowy został przez Państwa usunięty - prosimy o kontakt drogą mailową na adres liceumzaoczne@op.pl 
 

więcej

Przeniesienie zjazdu 7-8.11 na 28-29.11


Szanowni Państwo, w związku z procesem weryfikacyjnym programu Microsoft Teams, który może potrwać do dnia 17.11.2020r. Jesteśmy zmuszeni przełożyć najbliższy zjazd, który miał odbyć się w dniach 7-8 listopada na termin 28-29 listopada. Zjazd 21-22 listopada odbędzie się planowo na platformie MSTeams, do tego czasu otrzymacie również Państwo indywidualne konta oraz hasła do zalogowania. Informacje o nauczaniu zdalnym przez portal MSTeams dodamy w oddzielnej wiadomości. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej

Zajęcia w reżimie sanitarnym


Szanowni Państwo,
nowy rok szkolny rozpoczynamy w obliczu pandemii COVID-19. W związku z Rozporządzeniem MEN zaczynamy zajęcia we wrześniu w trybie stacjonarnym, według załączonego na stronie terminarza i planu zajęć.
Prosimy, by nie przychodzić na zajęcia z objawami przeziębienia i grypy (podwyższona temperatura, kaszel, katar, bóle mięśni i stawów itp.) oraz w sytuacji, jeśli macie Państwo świadomość możliwości zakażenia się koronawirusem, np. w miejscu pracy. W takiej sytuacji prosimy o powiadomienie sekretariatu szkoły (58 551-26-26) o chorobie lub kwarantannie.
Wchodząc do szkoły, zachowujmy ostrożność!
Pamiętajmy o tym, aby:
1. zakrywać usta i nos maseczką/przyłbicą w przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety, sekretariat);
2. zachowywać dystans społeczny w salach oraz na korytarzach, minimum 1.5 m.;
3. dezynfekować ręce po wejściu do szkoły;
4. często myć ręce.
Życzymy Państwu bezpiecznego i spokojnego roku szkolnego
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

więcej

Terminy zjazdów w semestrze zimowym roku szkolnego 2020/2021


Terminy zjazdów w semestrze letnim roku szkolnego 2020/2021:

20-21. lutego
06-07. marca
20-21. marca
10-11 kwietnia
24-25 kwietnia (egzaminu semestru VI)
08-09. maja
22-23. maja
12-13 czerwca
19-20. czerwca (egzaminy semestrów I-V)

więcej

REKRUTACJA 2020/21


Szanowni Państwo, 
rekrutację na nowy rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy od dnia 10 sierpnia 2020.
Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich semestrów 1-6. 
Przyjemujemy Państwa w godzinach pracy sekretariatu tj. poniedziałek i środa 9.00-13.00 ; czwartek 9.00-15.00
Zapraszamy do naszego liceum !
Wymagane dokumenty: 
świadectwo ukończenia szkoły / ostatnie, które Państwo posiadają 
2 zdjęcia legitymacyjne
wniosek o przyjęcie (do wypełnienia na miejscu w sekretariacie)
 

więcej

Promocje na kolejny semestr


Szanowni Państwo, 
serdecznie wszystkim Państwu gratulujemy otrzymania promocji na kolejny semestr nauki w naszym liceum, który rozpocznie się od września 2020. Oceny, które Państwo otrzymaliście były uzależnione od zaangażowania w naukę online. Mamy nadzieję, że uda nam się rozpocząć rok szkolny 2020/21 od wspólnego rozpoczęcia roku na auli. Gdyby jednak decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauka nadal miała odbywać się online, otrzymacie Państwo wcześniej informacje oraz loginy do problemu Microsoft Teams. 
Jednocześnie informujemy, że zwolnienie z opłat obowiązywało w miesiącu kwiecień. Są także Państwo zwolnieni z opłat za miesiące lipiec oraz sierpień. Prosimy o uregulowanie czesnego za miesiące maj oraz czerwiec. 
Dyrekcja.

więcej

Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego 2020 Covid19


PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA!!!!!
 1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną
 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Wrażeniami po egzaminie proszę dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 7. Zdający, mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.
 8. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 9. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 10.  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 11. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 12.       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 13.       wychodzi do toalety
 14.       kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej
 15. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 16. Na egzaminie:
  • każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla.
  • szkoła zapewnia kalkulatory oraz lupy dla zdających –jednak konieczna jest ich dezynfekcja.
  • zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  • Przed skorzystaniem ze słownika na egzaminie z języka polskiego, maturzysta musi zdezynfekować ręce stojącym obok płynem, a po skorzystaniu ponownie zdezynfekować ręce.
  1.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą o pojemności do ½ litra wody. Wodę nalezy postawić na podłodze przy stoliku.
 17. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia (dotyczy to dni 8.06 i 10.06) muszą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły, zachowując bezpieczną odległość i stawić się na drugą część egzaminu godzinę przed rozpoczęciem kolejnej części.
 18. Każdy zdający musi zostawić rzeczy osobiste –plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w szatni. , wkładając je do foliowego worka i zostawią swoje rzeczy osobiste pod nadzorem wyznaczonego pracownika szkoły.
 19. Wszystkie czynności przy oddawaniu rzeczy w szatni poprzedzone muszą być dezynfekcją rąk.
 20. Osoby oczekujące na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywać muszą odpowiednie środki bezpieczeństwa czyli zachowują bezpieczną odległość od innych osób i zakrywają usta i nos.
 21. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 22. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób
 23. W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do EM PZE informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego –także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 24. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w gabinecie pielęgniarki,przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
PROSIMY O BEZWZGLĘDNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD!!

więcej

ODBIÓR ŚWIADECTW SEMESTR6


Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w określonym w kalendarzu szkolnym terminie odbiór świadectw ukończenia szkoły będzie możliwy w poniedziałek 27.04.2020 r., w godzinach 10.00 – 15.00, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Oznacza to, że każdy z Państwa musi przyjść do sekretariatu szkoły pojedynczo (prosiłam o przygotowanie listy z godzinami, w których każdy z Państwa przybędzie po dokumenty), w maseczce oraz w miarę możliwości rękawiczkach, mieć przy sobie WŁASNY DŁUGOPIS do podpisania odbioru świadectwa.

więcej

MATURA 2020 - Harmonogram


Szanowni Maturzyści, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło dziś (24.04.2020) zmiany w terminarzu egzaminacyjnym. Zrezygnowano całkowicie z części ustnej egzaminu, zaś egzaminy pisemne rozpoczynają się 8. czerwca 2020 r. i trwać będą do 29. czerwca 2020 według harmonogramu dostępnego na stronie MEN oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf
Prosimy o zapoznanie się z nowym Harmonogramem egzaminów maturalnych:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf

więcej

Zwolnienie z czesnego kwiecień2020


W związku z zaistniałą sytuacją pandemii i koniecznością zorganizowania zajęć w formie e-learningu, zwalniamy Państwa z opłaty czesnego za miesiąc kwiecień. 
Ewentualne przedłużenie tego zwolnienia jest uzależnione od utrzymywanego w kraju stanu pandemii. 
Dyrekcja.

więcej

Kontakt w czasach kwarantanny


Szanowni Państwo, 
w związku z pracą online kontakt z sekretariatem będzie odbywał się jedynie mailowo. 
W sprawach administracyjnych prosimy o kontakt na adres mailowy liceumzaoczne@op.pl 
W sprawach dotyczących nauczania online oraz przesyłania prac prosimy o kontakt na adres mailowy elearningzaocznesopot@gmail.com
 
 

więcej

E-Learning w czasach kwarantanny


Szanowni Państwo, 
w związku z trwającą do 11 kwietnia 2020r. kwarantanną oraz decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o nauczaniu online od dnia 25 marca 2020r. chceliśmy Państwu przedstawić platformę GOOGLE CLASSROOM, którą nasza szkoła będzie wykorzystywać do zajęć e-learning. 
Aby zalogować się do GOOGLE CLASSROOM należy założyć konto GOOGLE / GMAIL.COM  - wybrać semestr oraz zalogować się za pomocą kodu 
semestr 1 - qmjn42k
semestr 2 - ty76okx
semestr 3 - 3wlhrv5
semestr 4 - w23rehh
semestr 5 - jyb6baq
semestr 6 - 374yx25
 
Mamy nadzieję, że wrócimy do szkoły po zakończeniu kwarantanny. Wszystkim Państwu życzymy dużo zdrowia i spokoju w tym trudnym dla wszystkich czasie. 
Pozdrawiamy, 
Dyrekcja.
jyb6baq
 
 
 
Wybierz motyw
 
Prześlij zdjęcie
 

więcej

Odwołanie zajęć 21-22 marca


Szanowni Państwo.
ze względu na ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE KORONAWIRUSEM zgodnie z zarządzeniem MEN, na mocy którego w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych zajęcia w dniach 12-25 marca są wstrzymane, odwołujemy zajęcia zaplanowane na 21-22 marca i wstępnie przekładamy je na 28-29 marca.
Prosimy jednak, by uważnie śledzić komunikaty oficjalne oraz stronę szkoły, gdzie będziemy bezpośrednio zamieszczać informacje o zmianach.
Ważne informacje odnośnie sposobów reagowania znajdziecie Państwo tutaj: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8082/koronawirus-wazne-informacje-dla-sopocian,

więcej

OSTATECZNY TERMIN DOKONYWANIA ZMIAN W DEKLARACJACH MATURALNYCH


Drodzy Maturzyści,

przypominamy, że 07 lutego upływa ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych. Po tym terminie obowiązuje zestaw egzaminów określonych przez Państwa w deklaracji złożonej we wrześniu.

Dla ubiegłorocznych Absolwentów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy lub kolejny jest to ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej. Po tym terminie złożeniedokumentu bedzie niemożliwe.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego w Sopocie

 

więcej

CZESNE 2019/20


Szanowni Państwo, 
w związku ze zmianami w zakresie finansowania szkół niepublicznych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia czesnego w wysokości 100,00zł miesięcznie. 
Wpłat należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym. 
Numer konta zostanie Państwu podany podczas pierwszych zajęć. 

więcej

Informacje ogólne


Przedstawiamy Państwu liceum zaoczne dla osób dorosłych, mieszczące się  w Sopocie. To szkoła, do której mogą zapisać się osoby powyżej 18 roku życiu lub takie, które w roku rozpoczęcia nauki ukończą 18 lat. Dwuletnia lub trzyletnia nauka może zaowocować uzyskaniem wykształcenia średniego wraz z prawem przystąpienia do matury. W naszej szkole możecie Państwo liczyć na przyjazne i życzliwe podejście. Zatrudniamy grono doświadczonych pedagogów, pracujemy na sprawdzonych podręcznikach i materiałach dydaktycznych

więcej

Terminy zjazdów 2020


Semestr letni 2019/2020
08-09 lutego
29 lutego - 01marca
21-22 marca
04 - 05 kwietnia
25-26 kwietnia (sesja egzaminacyjna dla semestru maturalnego)
16-17 maja
06-07 czerwca
20-21 czerwca (sesja egzaminacyjna)

więcej

Zapisy


Przyjmujemy na wszystkie semestry (stały nabór).
Początek nowego semestru - luty oraz wrzesień.
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie przeznaczone jest dla osób dorosłych i tych, które ukończyły lub w roku rozpoczęcia nauki ukończą 18 lat, w uzasadnionych przypadkach przyjmujemy również osoby młodsze. W naszej szkole naukę mogą rozpocząć absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zasadniczej

W przypadku osób, które kiedyś zaliczyły w innej szkole średniej (liceum lub technikum) jeden bądź kilka semestrów, istnieje możliwość przyjęcia słuchacza na semestr programowo wyższy
.

więcej

Frekwencja


Słuchaczy prosimy o kontrolowanie frekwencji - co najmniej 50% obecności jest warunkiem kontynuowania nauki

więcej

Zaliczenia w szkole


Nauka w szkole dla dorosłych nie przewiduje sprawdzianów, klasówek ani odpytywania w trakcie trwania semestru. Podstawą do wystawienia oceny są śródsemestralna praca kontrolna przygotowywana w domu oraz ustny egzamin końcowy z danego przedmiotu. Dodatkowo odbywają się egzaminy pisemne – z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego).

Staramy się zapewnić miłą i spokojną atmosferę, sprzyjająca nauce i dostosowaną do pracy z osobami dorosłymi. Możemy pochwalić się jednym z najwyższych wyników, jeśli chodzi o zdawalność matury w województwie pomorskim. 

więcej
Jesteśmy na Google+
Google+