facebook
Witaj na Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
grafika
  • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące - od środka
  • Książki dydaktyczne

::Adres

 
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
ul. Al.Niepodległości 751, Sopot

tel/fax: 58 551-26-26

SEKRETARIAT (pok.nr 6):

poniedziałek   9.00-13.00
środa             9.00-13.00
czwartek        9.00-15.00

w czasie zjazdów sob-ndz. 8:00-15:00

::AKTUALNOŚCI

 
Zmiany w systemie finansowania placówki od roku szkolnego 2018/19.

Numer konta, na które nalezy wnosić opłaty:
Bank Credit Agricole SA 

24 1940 1076 3194 9008 0000 0000 

Liceum zaoczne dla dorosłych

ODBIÓR ŚWIADECTW SEMESTR6


Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w określonym w kalendarzu szkolnym terminie odbiór świadectw ukończenia szkoły będzie możliwy w poniedziałek 27.04.2020 r., w godzinach 10.00 – 15.00, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Oznacza to, że każdy z Państwa musi przyjść do sekretariatu szkoły pojedynczo (prosiłam o przygotowanie listy z godzinami, w których każdy z Państwa przybędzie po dokumenty), w maseczce oraz w miarę możliwości rękawiczkach, mieć przy sobie WŁASNY DŁUGOPIS do podpisania odbioru świadectwa.

więcej

MATURA 2020


Szanowni Maturzyści, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło dziś (24.04.2020) zmiany w terminarzu egzaminacyjnym. Zrezygnowano całkowicie z części ustnej egzaminu, zaś egzaminy pisemne rozpoczynają się 8. czerwca 2020 r. i trwać będą do 29. czerwca 2020 według harmonogramu dostępnego na stronie MEN oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

więcej

Zwolnienie z czesnego kwiecień2020


W związku z zaistniałą sytuacją pandemii i koniecznością zorganizowania zajęć w formie e-learningu, zwalniamy Państwa z opłaty czesnego za miesiąc kwiecień. 
Ewentualne przedłużenie tego zwolnienia jest uzależnione od utrzymywanego w kraju stanu pandemii. 
Dyrekcja.

więcej

Kontakt w czasach kwarantanny


Szanowni Państwo, 
w związku z pracą online kontakt z sekretariatem będzie odbywał się jedynie mailowo. 
W sprawach administracyjnych prosimy o kontakt na adres mailowy liceumzaoczne@op.pl 
W sprawach dotyczących nauczania online oraz przesyłania prac prosimy o kontakt na adres mailowy elearningzaocznesopot@gmail.com
 
 

więcej

E-Learning w czasach kwarantanny


Szanowni Państwo, 
w związku z trwającą do 11 kwietnia 2020r. kwarantanną oraz decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o nauczaniu online od dnia 25 marca 2020r. chceliśmy Państwu przedstawić platformę GOOGLE CLASSROOM, którą nasza szkoła będzie wykorzystywać do zajęć e-learning. 
Aby zalogować się do GOOGLE CLASSROOM należy założyć konto GOOGLE / GMAIL.COM  - wybrać semestr oraz zalogować się za pomocą kodu 
semestr 1 - qmjn42k
semestr 2 - ty76okx
semestr 3 - 3wlhrv5
semestr 4 - w23rehh
semestr 5 - jyb6baq
semestr 6 - 374yx25
 
Mamy nadzieję, że wrócimy do szkoły po zakończeniu kwarantanny. Wszystkim Państwu życzymy dużo zdrowia i spokoju w tym trudnym dla wszystkich czasie. 
Pozdrawiamy, 
Dyrekcja.
jyb6baq
 
 
 
Wybierz motyw
 
Prześlij zdjęcie
 

więcej

Odwołanie zajęć 21-22 marca


Szanowni Państwo.
ze względu na ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE KORONAWIRUSEM zgodnie z zarządzeniem MEN, na mocy którego w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych zajęcia w dniach 12-25 marca są wstrzymane, odwołujemy zajęcia zaplanowane na 21-22 marca i wstępnie przekładamy je na 28-29 marca.
Prosimy jednak, by uważnie śledzić komunikaty oficjalne oraz stronę szkoły, gdzie będziemy bezpośrednio zamieszczać informacje o zmianach.
Ważne informacje odnośnie sposobów reagowania znajdziecie Państwo tutaj: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8082/koronawirus-wazne-informacje-dla-sopocian,

więcej

OSTATECZNY TERMIN DOKONYWANIA ZMIAN W DEKLARACJACH MATURALNYCH


Drodzy Maturzyści,

przypominamy, że 07 lutego upływa ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych. Po tym terminie obowiązuje zestaw egzaminów określonych przez Państwa w deklaracji złożonej we wrześniu.

Dla ubiegłorocznych Absolwentów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy lub kolejny jest to ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej. Po tym terminie złożeniedokumentu bedzie niemożliwe.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego w Sopocie

 

więcej

CZESNE 2019/20


Szanowni Państwo, 
w związku ze zmianami w zakresie finansowania szkół niepublicznych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia czesnego w wysokości 100,00zł miesięcznie. 
Wpłat należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym. 
Numer konta zostanie Państwu podany podczas pierwszych zajęć. 

więcej

Informacje ogólne


Przedstawiamy Państwu liceum zaoczne dla osób dorosłych, mieszczące się  w Sopocie. To szkoła, do której mogą zapisać się osoby powyżej 18 roku życiu lub takie, które w roku rozpoczęcia nauki ukończą 18 lat. Dwuletnia lub trzyletnia nauka może zaowocować uzyskaniem wykształcenia średniego wraz z prawem przystąpienia do matury. W naszej szkole możecie Państwo liczyć na przyjazne i życzliwe podejście. Zatrudniamy grono doświadczonych pedagogów, pracujemy na sprawdzonych podręcznikach i materiałach dydaktycznych

więcej

Terminy zjazdów 2020


Semestr letni 2019/2020
08-09 lutego
29 lutego - 01marca
21-22 marca
04 - 05 kwietnia
25-26 kwietnia (sesja egzaminacyjna dla semestru maturalnego)
16-17 maja
06-07 czerwca
20-21 czerwca (sesja egzaminacyjna)

więcej

Zapisy


Przyjmujemy na wszystkie semestry (stały nabór).
Początek nowego semestru - luty oraz wrzesień.
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie przeznaczone jest dla osób dorosłych i tych, które ukończyły lub w roku rozpoczęcia nauki ukończą 18 lat, w uzasadnionych przypadkach przyjmujemy również osoby młodsze. W naszej szkole naukę mogą rozpocząć absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zasadniczej

W przypadku osób, które kiedyś zaliczyły w innej szkole średniej (liceum lub technikum) jeden bądź kilka semestrów, istnieje możliwość przyjęcia słuchacza na semestr programowo wyższy
.

więcej

Frekwencja


Słuchaczy prosimy o kontrolowanie frekwencji - co najmniej 50% obecności jest warunkiem kontynuowania nauki

więcej

Zaliczenia w szkole


Nauka w szkole dla dorosłych nie przewiduje sprawdzianów, klasówek ani odpytywania w trakcie trwania semestru. Podstawą do wystawienia oceny są śródsemestralna praca kontrolna przygotowywana w domu oraz ustny egzamin końcowy z danego przedmiotu. Dodatkowo odbywają się egzaminy pisemne – z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego).

Staramy się zapewnić miłą i spokojną atmosferę, sprzyjająca nauce i dostosowaną do pracy z osobami dorosłymi. Możemy pochwalić się jednym z najwyższych wyników, jeśli chodzi o zdawalność matury w województwie pomorskim. 

więcej
Jesteśmy na Google+
Google+