facebook
Witaj na Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
grafika
  • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące - od środka
  • Książki dydaktyczne

::Adres

 
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
ul. Al.Niepodległości 751, Sopot

tel/fax: 58 551-26-26

SEKRETARIAT CZYNNY (pok. nr 6): 
poniedziałek   9.00-13.00
środa              9.00-13.00
piątek             9.00-15.00


::AKTUALNOŚCI

Dnia 25-go i 26-go czerwca odbywają się egzaminy - PROSIMY O OBECNOŚĆ. Wszyscy nauczyciele są do Państwa dyspozycji także w poniedziałek 27-go czerwca w godz. 16:00-18:00.
 

Liceum zaoczne dla dorosłych

Informacje ogólne


Przedstawiamy Państwu liceum zaoczne dla osób dorosłych, mieszczące się  w Sopocie. To szkoła bezpłatna, do której mogą zapisać się osoby powyżej 18 roku życiu lub takie, które w roku rozpoczęcia nauki ukończą 18 lat. Dwuletnia lub trzyletnia nauka może zaowocować uzyskaniem wykształcenia średniego wraz z prawem przystąpienia do matury. W naszej darmowej szkole możecie Państwo liczyć na przyjazne i życzliwe podejście. Zatrudniamy grono doświadczonych pedagogów, pracujemy na sprawdzonych podręcznikach i materiałach dydaktycznych

więcej

Terminy zjazdów


W semestrze letnim roku szkolnego 2015/2016 zjazdy odbywają się w następujących terminach:

1. 13, 14 II
2. 5, 6 III
3. 19, 20 III
4. 2, 3 IV
5. 9, 10 IV
6. 23, 24 IV - EGZAMINY SEM. 6-ty
        (29 IV UROCZYSTE WRĘCZENIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY)
7. 7, 8 V
8. 21, 22 V
9. 4, 5 VI
10. 18, 19 VI
11. 25, 26 VI – EGZAMINY SEM. 1-5

więcej

Zapisy


Przyjmujemy na wszystkie semestry (stały nabór).
Początek nowego semestru - luty oraz wrzesień.
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie przeznaczone jest dla osób dorosłych i tych, które ukończyły lub w roku rozpoczęcia nauki ukończą 18 lat, w uzasadnionych przypadkach przyjmujemy również osoby młodsze. W naszej bezpłatnej szkole naukę mogą rozpocząć absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zasadniczej
W przypadku osób, które kiedyś zaliczyły w innej szkole średniej (liceum lub technikum) jeden bądź kilka semestrów, istnieje możliwość przyjęcia słuchacza na semestr programowo wyższy
.

więcej

Frekwencja


Słuchaczy prosimy o kontrolowanie frekwencji - co najmniej 50% obecności jest warunkiem kontynuowania nauki

więcej

Zaliczenia w szkole


Nauka w szkole dla dorosłych nie przewiduje sprawdzianów, klasówek ani odpytywania w trakcie trwania semestru. Podstawą do wystawienia oceny są śródsemestralna praca kontrolna przygotowywana w domu oraz ustny egzamin końcowy z danego przedmiotu. Dodatkowo odbywają się egzaminy pisemne – z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego).

Staramy się zapewnić miłą i spokojną atmosferę, sprzyjająca nauce i dostosowaną do pracy z osobami dorosłymi. Możemy pochwalić się jednym z najwyższych wyników, jeśli chodzi o zdawalność matury w województwie pomorskim. 

więcej
Jesteśmy na Google+
Google+