facebook
Witaj na Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
grafika
 • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące - od środka
 • Książki dydaktyczne

::Adres

 
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
ul. Al.Niepodległości 751, Sopot

tel/fax: 58 551-26-26

SEKRETARIAT (pok.nr 6):

poniedziałek   9.00-13.00
środa             9.00-13.00
czwartek        9.00-15.00

w czasie zjazdów sob-ndz. 8:00-15:00
mail: liceumzaoczne@op.pl

::AKTUALNOŚCI

 
Zmiany w systemie finansowania placówki od roku szkolnego 2018/19.

Numer konta, na które nalezy wnosić opłaty:
Bank Credit Agricole SA 

24 1940 1076 3194 9008 0000 0000 

Liceum zaoczne dla dorosłych

NAUCZANIE ZDALNE W CZERWCU 2021-WYNIKI ANKIETY


SZANOWNI PAŃSTWO,
W ZWIĄZKU Z OPUBLIKOWANĄ ANKIETĄ DOTYCZĄCĄ FORMY NAUCZANIA W LICEUM ZAOCZNYM W CZERWCU 2021, INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z PAŃSTWA DECYZJĄ UTRZYMUJEMY W OSTATNIM MIESIĄCU FORMĘ ZDALNĄ, CO OZNACZA, ŻE W CZERWCU ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY POPRZEZ PLATFORMĘ TEAMS.
 
 
 
 
ZAGŁOSOWAŁO 36 OSÓB, W TYM 27 OPOWIEDZIAŁO SIĘ ZA NAUCZANIEM ZDALNYM.
CZEKAMY NA PAŃSTWA NA TEAMSACH :-)
DYREKCJA

więcej

NAUCZANIE ZDALNE CZY STACJONARNE W CZERWCU 2021


Szanowni Państwo,

do końca maja utrzymujemy nauczanie zdalne poprzez Platformę Teams.

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI GŁOSAMI, ABY W CZERWCU UTRZYMAĆ W SZKOLE NAUCZANIE ZDALNE PROSIMY PAŃSTWA O ZABRANIE GŁOSU W TEJ SPRAWIE.
W PODANYM LINKU ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ANKIETĘ DOTYCZĄCĄ FORMUŁY NAUCZANIA W CZERWCU 2021. PROSIMY O JEJ UZUPEŁNIENIE, GDYŻ NA JEJ PODSTAWIE WYBRANA ZOSTANIE FORMA OBOWIĄZUJĄCA W CZERWCU W NASZEJ SZKOLE - 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mgtrLGG51kK2dz_L-roNv58ZgxfW5xxAuY5DaU1WChVUQzBFMk9EUVlWNUZDM1g0UDJPUUgyUFRQVC4u 
CHCEMY UWZGLĘDNIĆ PAŃSTWA POTRZEBY

Dyrekcja


więcej

Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego 2021 Covid19


PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA!!!!!
 1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną
 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Wrażeniami po egzaminie proszę dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 7. Zdający, mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.
 8. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 9. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 10.  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 11. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 12.       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 13.       wychodzi do toalety
 14.       kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej
 15. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 16. Na egzaminie:
  • każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla.
  • szkoła zapewnia kalkulatory oraz lupy dla zdających –jednak konieczna jest ich dezynfekcja.
  • zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  • Przed skorzystaniem ze słownika na egzaminie z języka polskiego, maturzysta musi zdezynfekować ręce stojącym obok płynem, a po skorzystaniu ponownie zdezynfekować ręce.
  1.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą o pojemności do ½ litra wody. Wodę nalezy postawić na podłodze przy stoliku.
 17. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia (dotyczy to dni 8.06 i 10.06) muszą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły, zachowując bezpieczną odległość i stawić się na drugą część egzaminu godzinę przed rozpoczęciem kolejnej części.
 18. Każdy zdający musi zostawić rzeczy osobiste –plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w szatni. , wkładając je do foliowego worka i zostawią swoje rzeczy osobiste pod nadzorem wyznaczonego pracownika szkoły.
 19. Wszystkie czynności przy oddawaniu rzeczy w szatni poprzedzone muszą być dezynfekcją rąk.
 20. Osoby oczekujące na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywać muszą odpowiednie środki bezpieczeństwa czyli zachowują bezpieczną odległość od innych osób i zakrywają usta i nos.
 21. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 22. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób
 23. W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do EM PZE informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego –także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 24. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w gabinecie pielęgniarki,przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
PROSIMY O BEZWZGLĘDNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD!!

więcej

MATURA 2021 - Harmonogram i przybory


Uwaga Maturzyści,
egzamin maturalny rozpoczynamy w warunkach pandemicznych 04. maja 2021 językiem polskim.
Zbiórka przed budynkiem sali gimnastycznej (budynek zewnętrzny po prawej strony parkingu) o godzinie 8.15 ze względu na konieczność zachowania przepisów bezpieczeństwa Covid-19. Osoby, które przyjdą po godzinie 9.00 nie zostaną wpuszczone na egzamin. 
Nie wchodzimy do budynku głównego II LO!
Obowiązuje maseczka i dezynfekcja rąk!
Szczegółowy harmonogram egzaminów znajdziecie Państwo na stronie CKE - https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf 
NA EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO PROSZĘ PRZYNIEŚĆ KALKULATOR PROSTY KONIECZNY PODCZAS EGZAMINU Z MATEMATYKI W DNIU NASTĘPNYM!!!!!
Informacje o pozostałych możliwych przyborach znajdą Państwo również na stronie CKE https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf 
 

więcej

ODBIÓR ŚWIADECTW - SEMESTR 6


Szanowni Państwo,
serdecznie Państwu gratulujemy ukończenia szkoły w tym trudnym, pandemicznym okresie, jednocześnie uprzejmie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa (Covid19) świadectwa ukończenia szkoły będzie można odbierać indywidualnie w sekretariacie szkoły

w czwartek (29.04.2021) w godzinach 11.00-15.00 oraz

w piątek (30.04.2021) w godzinach 9.00-12.00


Dyrekcja


więcej

NABÓR NA WSZYSTKIE SEMESTRY


UWAGA!!
DO KOŃCA LUTEGO 2021 TRWAJĄ ZAPISY NA SEMESTR PIERWSZY ORAZ UZUPEŁNIAJĄCO NA WSZYSTKIE SEMESTRY!!!
ZAPRASZAMY DO NAUKI W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE!

więcej

Intrukcja Teams


Szanowni Państwo, 
w dniach od 13 do 16 listopada otrzymali Państwo wiadomości mailowe z danymi do logowania tj. loginem oraz hasłem do platformy Microsoft Teams. Nadawcą tych wiadomości był system MICROSOFT a nie LiceumZaoczne - wiadomości były generowane automatycznie. Prosimy więc sprawdzić w skrzynce odbiorczej lub wiadomościach usuniętych wiadomości otrzymane od Microsoft.
Hasła, które Państwo otrzymaliście są w 100% poprawne - są one generowane automatycznie przez system Microsoft, nie ustawiamy je dla Państwa. Jeśli macie Państwo problem z zalogowaniem najprawdopodobniej macie Państwo konto na Microsoft np. utworzone na potrzeby konfigurowania komputera. 
INSTRUKCJA LOGOWANIA
1. Pobierz aplikację Microsoft Teams na komputer lub telefon (poniżej link do wersji na komputer / laptop). Wersja na użądzenia mobilne dostępna będzie w zależności od systemu operacyjnego IOS / Android w sklepie lub AppStore
  https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/log-in
2. Zaloguj się używając otrzymanego logina oraz hasła tymczasowego 
login zawsze dla wszystkich użytkowników Teams naszej szkoły jest ustawiony domyślnie jako
imięnazwisko@liceum-zaoczne.sopot.pl
Hasła tymczasowe składają się z trzech pierwszych liter oraz czterech cyfr np. Qwe1234
3. Zmień hasło tymczasowe na własne - system wymaga utworzenia hasła z dużymi znakami oraz znakami specjalnymi tj. !@#$
4. W systuacji, w której system wymusza potwierdzenie tożsamości oraz podania nr telefonu, na dole ekranu po prawej stronie NACIŚNIJ OPCJĘ - POMIŃ 
5. GOTOWE - dołącz do zajęć 
Jeśli nie mogą Państwo zalogować się przy użyciu hasła tymczasowego z powodu wyżej opisanego, najczęstrzego problemu jakim jest posiadanie wcześniejszego konta Microsoft zaloguj się do programu Microsoft i skonfiguruj konto poprzez stronę portal.office.com   i postępuj zgodnie z powyższą instrukcją. 
 
Jeśli nie macie Państwo loginu i hasła tymczasowego ponieważ mail systemowy został przez Państwa usunięty - prosimy o kontakt drogą mailową na adres liceumzaoczne@op.pl 
 

więcej

Zajęcia w reżimie sanitarnym


Szanowni Państwo,
nowy rok szkolny rozpoczynamy w obliczu pandemii COVID-19. W związku z Rozporządzeniem MEN zaczynamy zajęcia we wrześniu w trybie stacjonarnym, według załączonego na stronie terminarza i planu zajęć.
Prosimy, by nie przychodzić na zajęcia z objawami przeziębienia i grypy (podwyższona temperatura, kaszel, katar, bóle mięśni i stawów itp.) oraz w sytuacji, jeśli macie Państwo świadomość możliwości zakażenia się koronawirusem, np. w miejscu pracy. W takiej sytuacji prosimy o powiadomienie sekretariatu szkoły (58 551-26-26) o chorobie lub kwarantannie.
Wchodząc do szkoły, zachowujmy ostrożność!
Pamiętajmy o tym, aby:
1. zakrywać usta i nos maseczką/przyłbicą w przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety, sekretariat);
2. zachowywać dystans społeczny w salach oraz na korytarzach, minimum 1.5 m.;
3. dezynfekować ręce po wejściu do szkoły;
4. często myć ręce.
Życzymy Państwu bezpiecznego i spokojnego roku szkolnego
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

więcej

Terminy zjazdów w semestrze zimowym roku szkolnego 2020/2021


Terminy zjazdów w semestrze letnim roku szkolnego 2020/2021:

20-21. lutego
06-07. marca
20-21. marca
10-11 kwietnia
24-25 kwietnia (egzaminu semestru VI)
08-09. maja
22-23. maja
12-13 czerwca
19-20. czerwca (egzaminy semestrów I-V)

więcej

REKRUTACJA 2020/21


Szanowni Państwo, 
rekrutację na nowy rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy od dnia 10 sierpnia 2020.
Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich semestrów 1-6. 
Przyjemujemy Państwa w godzinach pracy sekretariatu tj. poniedziałek i środa 9.00-13.00 ; czwartek 9.00-15.00
Zapraszamy do naszego liceum !
Wymagane dokumenty: 
świadectwo ukończenia szkoły / ostatnie, które Państwo posiadają 
2 zdjęcia legitymacyjne
wniosek o przyjęcie (do wypełnienia na miejscu w sekretariacie)
 

więcej

CZESNE 2019/20


Szanowni Państwo, 
w związku ze zmianami w zakresie finansowania szkół niepublicznych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia czesnego w wysokości 100,00zł miesięcznie. 
Wpłat należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym. 
Numer konta zostanie Państwu podany podczas pierwszych zajęć. 

więcej

Informacje ogólne


Przedstawiamy Państwu liceum zaoczne dla osób dorosłych, mieszczące się  w Sopocie. To szkoła, do której mogą zapisać się osoby powyżej 18 roku życiu lub takie, które w roku rozpoczęcia nauki ukończą 18 lat. Dwuletnia lub trzyletnia nauka może zaowocować uzyskaniem wykształcenia średniego wraz z prawem przystąpienia do matury. W naszej szkole możecie Państwo liczyć na przyjazne i życzliwe podejście. Zatrudniamy grono doświadczonych pedagogów, pracujemy na sprawdzonych podręcznikach i materiałach dydaktycznych

więcej

Zapisy


Przyjmujemy na wszystkie semestry (stały nabór).
Początek nowego semestru - luty oraz wrzesień.
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie przeznaczone jest dla osób dorosłych i tych, które ukończyły lub w roku rozpoczęcia nauki ukończą 18 lat, w uzasadnionych przypadkach przyjmujemy również osoby młodsze. W naszej szkole naukę mogą rozpocząć absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zasadniczej

W przypadku osób, które kiedyś zaliczyły w innej szkole średniej (liceum lub technikum) jeden bądź kilka semestrów, istnieje możliwość przyjęcia słuchacza na semestr programowo wyższy
.

więcej

Frekwencja


Słuchaczy prosimy o kontrolowanie frekwencji - co najmniej 50% obecności jest warunkiem kontynuowania nauki

więcej
Jesteśmy na Google+
Google+